ПЕДАГОГІЧНА РАДА ” ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ -ОНОВЛЕНА ОСВІТА”

28.11.2019 року було проведено педагогічну раду з питання 

“Інноваційні технології як засіб підвищення  якості освітнього процесу”

ПЛАН РОБОТИ

1.Використання інноваційних технологій в ДНЗ     Директор(завідувач) Рижкова Н.А.

2.Інформація за результатами  вивчення  та аналізу використання інновацій в ДНЗ

                                                (аналітична довідка)   Вихователь-методист Спаська Л.Г

3.Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій                                                                     (презентація)                             вихователь     Панченко Н.М.

4.Впроваджуємо інновації в освіту( з досвіду роботи)    Міщаненко О.М.

                                                                                                  Романова О.В.

5Прес-конференція « За і Проти».

Виставка доробок інноваційних технологій                            Вихователь-методист Спаська Л.Г.

 

 

ДОВІДКА

про організацію інноваційної діяльності в

 ДНЗ № 7 « Золотий ключик»

протягом 2019 н.р.

 

Відповідно до плану роботи дошкільного закладу на 2019-2020 н.р. протягом листопада 2019року вивчалося питання «Організація інноваційної діяльності та використання інноваційних технологій у освітній діяльності з дітьми дошкільного віку».

Метою вивчення було з’ясувати стан матеріально-технічного забезпечення, методичної роботи з педагогічними кадрами, аналітико-контрольної діяльності, ведення ділової документації, просвітницької роботи серед батьків щодо організації інноваційної діяльності в дошкільному  закладі.

У своїй роботі адміністрація закладу керуються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000 № 522 та листами МОН, що мають інструктивно-методичний характер.

Педагоги закладу  чітко усвідомлюють, що в умовах сьогодення ефективне вирішення пріоритетних завдань виховання, навчання та розвитку дітей неможливе без пошуку оптимальних форм організації освітнього процесу, використання передового педагогічного досвіду, а також здійснення інноваційної діяльності. Тому вони в постійному пошуку оригінальних, нестандартних ідей, форм та методів виховання, нестандартних підходів у освітньо-виховному процесі.

Аналіз вивчення даного питання свідчить, що організація інноваційної діяльності у ДНЗ  знаходиться на контролі адміністрації.

Так, у ДНЗ  на педагогічних радах розглядалися такі питання:

– «Формування патріотичних почуттів та національної свідомості засобами музейної педагогіки» протокол (№2 від 28.11.2018р.)

« Вдосконалення фізичного розвитку дітей та зміцнення їх здоров’я в умовах ДНЗ» (протокол №3 26.02.2019)

– «Національно-патріотичне виховання у творах С.Русової та В.О.Сухомлинського» (№2 від 28.11.2018р.).

Організація інноваційної діяльності висвітлювалася  на семінарах-практикумах:

  • « Використання ІКТ» (16.05.2018), майстер-клас « Кольорова феєрія весни»(нетрадиційна техніка малювання) -23.05.2018.
  • Теоретичний семінар « Патріотичне виховання засобами інтегрованої освіти»(19.12.2018),круглий стіл « Здоров’язберігаючі освітні технології» (17.07.2019)
  • «Розглядалося на консультаціях з педпрацівниками:
  • «Інноваційні підходи до ігрової взаємодії дітей старшого дошкільного віку»(09.01.2019)

З 2018 навчального року  творча група працювала за темою «Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі ДНЗ», членами якої були досвідчені, творчі педагоги закладу.

У 2019 році практичний психолог Огієнко О.М. почала опрацьовувати  та розробляти систему занять з використанням інноваційної технології «Кінетичний пісок». Кінетичний пісок – це новий чудовий винахід, який має  більш виховний і освітній ефект, у порівнянні зі стандартними формами виховання, допомагає  створити психоемоційний комфорт та покликаний задіяти дитячу креативність.

На особливу увагу заслуговує впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського вихователем Валах Л.П. Педагог розробила серію конспектів занять для дітей віком від 3 до 6 років за гуманістичними ідеями В. Сухомлинського, дібрала казки для використання їх на заняттях та у вільний час, ІІ половину дня .

Також на увагу заслуговує впровадження вихователем Паляницею С.В. використання елементів технології за   М. Монтессорі . Педагог облаштувала ігровий осередок так, щоб діти могли абсолютно вільно і самостійно діяти. Розробила розвиваючі ігри: «Кольорові віконечка», «Заховай мишку», «Залатай килимок», «Одягни ляльку», що допомагають малюкам опанувати всім спектром знань про світ. Ці матеріали вимагають мінімального втручання дорослого в процес навчання.

Вихователі середньої групи Мірошник О.М. та старшої групи Герасименко О.Ю,у освітній діяльності використовують інноваційну технологію « Казкотерапія» -казка є засобом розвитку творчої особистості. Створили куточки Казки, підібрали матеріал для ігор драматизацій, театральних ігор, розробили дидактичні ігри тощо. Розробили систему занять  та упорядкували досвід роботи з даної теми.

Вихователь групи раннього віку Ляховченко Л.В., в освітньому процесі з дітьми 2-го року життя використовує освітню технологію «Піскотерапія»,підібрала обладнання, створила розвивальне середовище, розробила  комплекс занять, поради, консультації для педагогів і батьків.

Вихователь логопедичної групи  Заруба О.М., використовує під час планування занять з лексично-граматичної роботи з дітьми логопедичної групи картки схеми-моделі (автор Катерина Крутій), на розвиток у дітей словесно-логічного мислення,формування у них уміння уміння  користуватися основними логічними прийомами і операціями .

Вихователь старшої групи Шило С.В. опрацьовує інноваційну технологію бельгійського математика  «Палички Кюїзенера» для  засвоєння елементарних математичних уявлень, що розвиватимуть творчі здібності, уяву, фантазію,здатність до моделювання і конструювання.

Проте, аналіз роботи щодо організації інноваційної діяльності в дошкільному закладі показує, що разом з позитивними результатами, є і недоліки, які потребують подальшого вирішення. Не всі педагоги  усвідомили важливість використання інноваційних технологій в освітньому процесі. Заняття  будуються традиційно, за шаблоном, без задіяння жодної цікавої інноваційної технології. З огляду на вищезазначене, надаються пропозиції:

 

1.1.Інструктору  з фізичної культури Романовій О.В. впорядкувати теоретичний та практичний матеріал з використання футбол-гімнастики в фізкультурно-оздоровчій  роботі закладу,розробити систему комплексів використання даної технології на заняттях з фізичної культури                                                                   до 16.01.2020

1.2.Вихователям, які працюють над впровадженням в освітній  процес інноваційних технологій упорядкувати матеріал, дидактику, обладнання обраних технологій. Прописувати використання технології  в перспективних планах

до 16.01.2020

1.3. Вихователям всіх вікових груп :опрацювати та обрати оптимальний варіант (відповідно до віку дитини) впровадження музейної педагогіки  до освітнього середовища групи                                                                                    до 16.01.2020

1.2. Вихователям Топчієвій І.Г., Шелюк О.М. впорядкувати та додати до власних досвідів роботи сучасні технології освітньої діяльності за вибором      до 16.01.2020.

1.3.Вчителям-логопедам переглянути використання  інноваційних технологій  на розвиток  мовлення дітей дошкільного віку та створити банк даних технологій для ознайомлення і використання їх в освітній діяльності  на методкабінет молодих педагогів                                                                                                      до 16.01.2019

 

 

Вихователь-методист                                                                            Л.Г.Спаська.

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *