ЗВІТ ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ ЗА 2018-2019 н.р.

Звіт

 з методичної роботи

по Конотопському дошкільному навчальному закладу(ясла-садок) №7 « Золотий ключик»

за2018 -2019 навчальний рік

 

І. Кадрове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення роботи методичного кабінету закладу

 

1.1. 1 Методичний кабінет

1.2. Вихователь-методист:  Спаська Людмила Георгіївна,

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

педагогічний стаж – 20 років.(на посаді вихователя-методиста з 01.09.2013р.)

1.3. Володіє інформаційно-комунікаційними технологіями методичного кабінету.

1.4. Організація   виставкової діяльності методичного кабінету – проходила згідно річного плану: до педагогічних рад: ««Педагогічні умови національно-патріотичноговиховання в ДНЗ», « Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ»; на педагогічних годинах – «Знайомство з новинками методичної літератури»; до тижня безпеки, до тижня права, до тижня народознавства.

У методичному кабінеті  протягом усього навчального року працювала виставка літератури « На допомогу вихователю – початківцю», « Новинки методичної літератури». Кабінет систематично поповнювався методичною літературою, посібниками, ігровим матеріалом, була оновлена картотека методичної та художньої літератури, нова підписка на журнали для ДНЗ. Постійно підбирався методичний матеріал для організації спостережень в природі, проведення свят і розваг.

1.5. Наявність приміщень для функціонування методичного кабінету відповідно до санітарно-гігієнічних норм – методичний кабінет закладу відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

1.6. Сайт закладу  ЗДО №7 « Золотий ключик», постійно оновлюється та доповнюється інформацією

1.7. Передплата фахових періодичних видань для бібліотеки методичного кабінету: «Практика управління закладом освіти»,» «Сестра медична старша» «Музичний керівник»,  «Дошкільне виховання».

 

ІІ.     Курсова перепідготовка педагогічних кадрів

У 2018/2019 курсову перепідготовку здійснили

1.Вихователь-методист-1

2.Вихователі:-6 : Бандура А.С.,  Шило С.В.  Мірошник О.М. Пономаренко І.І.  Паляниця С.В., Панченко Н.М.

Атестаційною комісією атестовано :  7 педагогів – 19% (з 37)

  1. « Спеціаліст вищої категорії»

Пономаренко Ірині Іванівні, вихователь середньої групи.

  1. « Спеціаліст першої категорії »

Панченко Наталії Миколаївні, вихователь молодшої групи.

3.«спеціаліст другої категорії»

педагогам:

Литвиненко Антоніні Миколаївні, вихователю  молодшої групи;

Михно Аллі Олександрівні, вихователю  середньої групи;

Шевченко Ірині Вікторівні, вихователю  середньої   групи;

Балюк Людмилі Миколаївні, вихователю старшої групи;

Мірошник Оксані Миколаївні, вихователю  молодшої групи.

 

Освітній рівень педагогів:

                                            Мають освіту
           Вищу      Неповну вищу

  

Навчаються у вищих учбових закладах
                27 ( %   ) 8       (  %) 2( 7,8%  )

 

ІІІ. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників у міжкурсовий період

3.1. Залучення педагогів до організації науково-методичної роботи в закладі (загальна кількість педагогів закладу)

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1. Самоосвіта 37 37 100
2. Участь у роботі творчої групи 11 11 100
3. Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 37      37 100
 

ІV. Проблемні питання методичної роботи закладу, завдання на  навчальний рік.

У дошкільному закладі визначена статутом ДНЗ українська мова навчання і виховання дітей. Протягом навчального року заняття з різних розділів програми, свята та розваги  проводились державною мовою. У групах проводились урочисті святкування Дня української писемності та мови, Дня рідного краю, Дня рідної мови, днів народження українських письменників (Т. Шевченко, Лесі Українки), дітей знайомили з їхніми творами, казками. Всі вихователі та педагоги вільно володіють українською мовою, складають плани роботи, конспекти занять, сценарії, оформлюють досвід роботи та конкурсні роботи виключно українською мовою. Вихователям надається методична допомога в розширенні сфери функціонування української мови. У кожній групі оформлене національне розвивальне середовище, де вміщено предмети національного добутку (українські куточки).

На основі Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні, діяльність колективу  була направлена на вирішення  даних завдань дошкільного навчального закладу  на 2018 – 2019 навчальний рік:

1. Організація  роботи педагогічного колективу щодо забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі, з особливими освітніми потребами, продовження створення в ДНЗ здоров’язбережувального середовища, цілісної системи формування культури здоров’я в єдності з батьками .

2. Продовжувати розвивати духовний потенціал особистості дитини дошкільного віку шляхом національно-патріотичного та еколого-природничого  виховання.

3. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» щодо гармонійного розвитку особистості дитини.

На виконання завдань річного плану були проведені 2 педагогічні ради:

« Методологічні засади національно-виховної роботи з питань формування духовної культури дошкільника» (листопад 2018)

« Вдосконалення фізичного розвитку дітей та зміцнення їх здоровя в умовах ДНЗ» (лютий 2019)

На першій педагогічній раді був застосований обмін досвідом, презентація-коментар.

На другій педагогічній раді була застосована виставка – огляд  нетрадиційного спортивного обладнання,  метод-діалог.

Проведено тематична перевірка « Формування духовної культури дошкільників (жовтень 2018),  вибірковий контроль « Дотримання рухового режиму впродовж дня» (листопад 2018):

Протягом навчального  року плідно працювали творчі групи над  проблемами: «Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій з метою формування життєво-компетентнісної особистості» керівник Спаська Л.Г., 2-«Реалізація завдань економічного виховання дошкільників в повсякденному житті» керівникШило С.В.. Членами творчих груп були презентовано матеріали щодо економічного виховання дітей , розроблені рекомендації  щодо впровадження  інноваційних технологій у роботі з дошкільниками.

 

Відповідно до річного плану ДНЗ були проведені у всіх вікових групах такі свята:

– Осінній  ярмарок»;

– Новорічне свято;

– « Щедрий вечір, добрий вечір»

Також у молодших, середніх, старших групах були проведені музичні розваги:

– «Щедра Осінь, мила Осінь, ми тебе у гості просимо»;

– «Подарунки Святого Миколая»;

У закладі проводилися виставки  творчих робіт дітей , батьків та педагогів   за темами:  пробки з овочів та фруктів «Осіння фантазія»,  малюнків «Лист св. Миколаю», паперопластики «Ялинка в гості завітала».

У закладі були проведені тематичні тижні: « Тиждень народознавства»,

« Тиждень Спорту»,« Тиждень права», «Тиждень безпеки дитини».

В дошкільному закладі з 22.04.2019р. по 26.04.2019 проведено «Тиждень  безпеки дитини».   Метою проведення «Тижня безпеки дитини» є створення максимально безпечних умов перебування дітей в навколишньому середовищі, формування у дітей усвідомлення цінності свого життя та здоров`я, навчання способів регулювання власної поведінки в довкіллі серед людей та предметів.

В дитячому садочку в лютому 2019  було проведено Тиждень   правового виховання « Подорож до Країни Прав».  Метою проведення Тижня правового виховання   є виховання у дітей поваги до закону і прав  людини; усвідомлення необхідності виконувати закони для підтримання громадського порядку  та прав дорослих та дітей; формування у дітей правових почуттів гідності, впевненості в собі.

До початку тематичного тижня вихователем – методистом, Спаською Л.Г., була проведена робота з правового виховання з педагогами закладу, для них була надана консультація «Методи правового виховання в ДНЗ». Вихователі провели низку занять, бесіди, ігри, які були спрямовані на ознайомлення дітей з правами, визначеними Конвенцією ООН з прав дитини.

У листопаді 2018 проведено методичне об’єднання інструкторів з фізичної культури.

Інструктор з фізичної культури Романова О.В. підготували дитячу команду вихованців старших груп до участі у міському  спортивному фестивалі  « Перші кроки».

Протягом півріччя вихователям надавалися консультації згідно річного плану. Окремо консультувались вихователі зі стажем роботи, вихователі – початківці . Згідно річного плану, з ними проводились такі заходи :

– організаційна нарада по ознайомленню з нормативно – правовими документами, методична нарада з педагогами – наставниками, призначення наставників,

– складання взаємних індивідуальних планів роботи,

– діагностування педагогічних працівників з метою визначення їх підготовленості , запитів та інтересів,

– індивідуальні консультації за темами «Використання інноваційних технологій для покращення мовленнєвої активності на заняттях», «Розвивальні осередки: наповненість та динамічність”.

Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного вихователя, підняла на достатній  рівень його теоретичну підготовку. Аналіз методичної роботи показав, що в ДНЗ створено належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними сучасних педагогічних технологій.

 

 

 

Вихователь-методист: Спаська Л.Г.__________________

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *