ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В ЗДО 2020-2021 н.р.

                                                                      Відділ освіти

 Конотопської міської ради

                                                                       методкабінет

Інформація про інноваційну освітню діяльність

в ЗДО №7 « Золотий ключик»

на 2020-2021 н.р.

 1. Інновація проводиться на базі:
Повна назва закладу освіти Адреса закладу освіти
Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 « Золотий ключик» м.Конотоп,Сумська область,41600, вул. Генерала Тхора,40
 1. Назва інновація:
Впровадження медіаосвіти в закладі дошкільної освіти
 1. Затверджено нормативним актом (копія додається обов’язково):
Протокол педагогічної ради№1  від 27.08.2020
 1. Напрямок інновації ( науковий, педагогічний тощо)

(копія підтверджувальних документів статусу додається обов’язково):

Регіональний проект, педагогічний
 1. Кількість класів (кількість учнів), які задіяні в інновації:
Старша група Б « Жар-Птах»-  20 дітей
 1. Науковий керівник інновації:
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) Вчений ступінь, звання Місце роботи, посада
Спаська Людмила Георгіївна Спеціаліст першої категорії Вихователь-методист,ЗДО №7

 

 1. Координатор інновації від закладу:
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) Вчений ступінь, звання Місце роботи, посада
Рижкова Наталія Анатоліївна Спеціаліст першої категорії Директор ЗДО №7
 1. Термін початку і закінчення інновації:
Початок: 01.09.2020;кінець__________
 1. Актуальність інновації:
Розвиток медіа у світі та в Україні гостро ставить питання медіаосвіти вихованців дошкільного закладу, адже на перше місце виходять завдання організації освітнього середовища, яке б формувало активну, мислячу, відповідальну людину. І з кожним днем медійні засоби, завдяки їх доступності та природній цікавості дітей, мають більший вплив на свідомість дошкільників. Більш того, як показує практика в умовах «інформаційних війн» великого значення набуває адекватне, критичне сприймання медіаінформації, вміння людини аналізувати продукти засобів масової комунікації. Адже в епоху Інтернету, коли знання всього світу здаються доступними, ніхто не може контролювати потік інформації до аудиторії. Сьогодні переважає неякісна медіапродукція, аморальність, зневага до загальнолюдських цінностей. Не можна просто забороняти ту чи іншу інформацію, потрібно вчити і дітей, і дорослих медіаграмотно опрацьовувати її.
 1. Гіпотеза інновації:
 Оптимально організована медіаосвіта в закладі дошкільної освіти забезпечує загальнокультурне зростання дорослих,д ітей  навчання їх медіаграмотності. Вона відкриває можливості для інтелектуального й особистісного розвитку дітей, а також всебічно розвиває дітей, допомагає навчити їх усвідомлено сприймати, критично осмислювати та інтерпретувати медіатексти. А ще сприяє підвищенню інтересу до навчання та його ефективності. Така діяльність допомагає сформувати культуру спілкування, розширює загальні та соціокультурні знання, сприяє розвитку комунікативних та творчих здібностей. . Залучення дітей до спільного ігрового творчого процесу сприяє бажанню  дитини самовиражатися, виховує культуру використання сучасних медіа. Завдяки медіаосвітнім іграм у дітей активно розвиваються фантазія й уява, вони можуть відчути себе першовідкривачами, дослідниками і творцями.
 1. Мета інновації:
сформована медіакультура педагогів, батьків вихованців сприятиме розв‘язанню проблеми підготовки дитини до спілкування із засобами масової комунікації під час соціалізації, а це у свою чергу дозволить, по-перше, захистити від потенційно шкідливих ефектів медіа, а, по-друге, виховати такого споживача медіа, котрий міг би ефективно задовольняти свої інтереси, використовуючи засоби масової комунікації.
 1. Основні завдання інновації:
1.Розробити систему роботи з впровадження медіаосвіти в навчальновиховний процес дошкільного закладу;

2. Розробити та реалізувати чітку систему розвитку рефлексивних навичок і основ критичного мислення, яка сприятиме формуванню медіакультури дітей дошкільного віку;

3. Застосовувати медіа в організації діяльності дітей у групі дошкільного закладу;

4.Створити сприятливі організаційно-педагогічні умови для формування

початків медіа- та інформаційної грамотності дошкільників;

5.Удосконалити систему роботи з розвитку пізнавальних процесів дітей

дошкільного віку засобами медіа

6.Створення доброзичливої атмосфери на заняттях та щира зацікавленість педагога у спілкуванні з дитячим колективом і світом медіаресурсів.

7.Формування особистісно-орієнтованої взаємодії суб’єктів освітнього процесу одне з одним та з медіаосвітніми сучасними технологіями.

 

 1. Очікувані результати інновації:
У вихованців: рефлексивну компетентність як психологічний механізм, який забезпечує свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в медіапросторі й осмислення власних медіапотреб; – мовленнєву компетентність яка має бути сформована в результаті організованої медіаосвітньої діяльності педагогів, батьків і дітей; – здатність до медіатворчості для компетентного і здорового особистісного самовираження, реалізації життєвих завдань, покращення якості міжособової комунікації та приязності соціального середовища, мережі стосунків у значущих для особистості реальних спільнотах; – медіаімунітет як спроможність протистояти агресивному медіасередовищу та зберігати відчуття психологічного благополуччя при споживанні медіапродукції, що передбачає медіаобізнаність, уміння обирати потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів у мережі Інтернет, а також в інших системах медіа;

У педагогів знання: – сучасної парадигми освіти та ролі педагога в інноваційному медіазованому інформаційному просторі; – дидактичного й виховного потенціалу медіа (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо); – методологічних аспектів медіапедагогіки й основ аудіовізуальної грамотності; – методики проведення медіаосвітніх занять і особливості інтеграції медіа з базовими дисциплінами; – місця медіа в навчально-виховному процесі дошкільного закладу; – негативних тенденцій, що створюють засоби масової інформації; – можливостей критичного мислення для об‘єктивного аналізу медіаінформації; – засобів створення середовища для культурного та духовного зростання дітей з метою їх соціальної адаптації.

У батьків знання: – аналізу медіатекстів, основ медіапедагогіки й аудіовізуальної грамотності; – дидактичного й виховного потенціалу медіа (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо); – методологічних аспектів медіапедагогіки й основ аудіовізуальної грамотності; – негативних тенденцій, що створюють засоби масової інформації; – можливостей критичного мислення для об‘єктивного аналізу медіаінформації; – засобів створення середовища для культурного та духовного зростання дітей з метою їх соціальної адаптації.

 

 

 1. Основні публікації де висвітлені результати інновації:
Назва публікації Автор Де видана праця Рік видання Кількість сторінок

 

 

 1. Висвітлення роботи на науково-методичних конференціях, науково-практичних семінарах, тощо:
Назва заходу Місце проведення Дата проведення
Педагогічна рада

« Основні завдання  педагогічного колективу на 2020-2021 н.р.»

ЗДО №7 27.08.2020
Педагогічна рада « Інтеграція освітнього процесу в ЗДО.Регіональний медіаосвітній проект» ЗДО №7 Листопад 2020
Робота творчої групи протягом року
 1. Результати інновації:

 

 

 

Інформація

 про інноваційну освітню діяльність

в Конотопському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)

№7  « Золотий ключик»

 

 1. Інновація проводиться на базі:
Повна назва закладу освіти Адреса закладу освіти
Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 « Золотий ключик» м.Конотоп,Сумська область,41600, вул. Генерала Тхора,40
 1. Назва інновація:
Використання кінетичного піску в  розвиваючих і діагностичних заходах з дітьми дошкільного віку
 1. Затверджено нормативним актом (копія додається обов’язково):
Затверджено на педагогічній раді від 29.08.2019 протокол №1 та продовжено теоретично-практичну діяльність (протокол №1 від 27.08.2020
 1. Напрямок інновації ( науковий, педагогічний тощо)

(копія підтверджувальних документів статусу додається обов’язково):

Психолого-педагогічний
 1. Кількість класів (кількість учнів), які задіяні в інновації:
3 групи, 2 логопедичні,1 ясельна -45 дітей
 1. Науковий керівник інновації:
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) Вчений ступінь, звання Місце роботи, посада
Огієнко Оксана Михайлівна Спеціаліст першої категорії Практичний психолог
 1. Координатор інновації від закладу:
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) Вчений ступінь, звання Місце роботи, посада
Спаська Людмила Георгіївна Спеціаліст першої категорії Вихователь-методист
 1. Термін початку і закінчення інновації:
Початок 02.09.2019 ;  кінець__________
 1. Актуальність інновації:
    Робота  з кінетичним піском може  вирішувати як корекційні і розвиваючі завдання з дітьми логопедичних груп, а також використовуватися для відпрацювання актуального емоційного стану з наступним спектром проблем:

–                 різні форми порушень поведінки;

–                складнощі у взаєминах з дорослими і однолітками;

–                психосоматичні захворювання;

–                підвищена тривожність, страхи;

–                неврози;

-порушення  когнітивної та емоційної сфер.

Це актуально при організації інклюзивної освіти.

 1. Гіпотеза інновації:
 Кінетичний пісок – це новий чудовий винахід, який має  більш виховний і освітній ефект, у порівнянні зі стандартними формами виховання, допомагає  створити психоемоційний комфорт та покликаний задіяти дитячу креативність.
 1. Мета інновації:
Посилити бажання дитини дізнаватися щось нове, розвинути сенсомоторні навички, знизити емоційну напругу,            експериментувати і працювати самостійно.
 1. Основні завдання інновації:
 

–         Розкриття індивідуальності.

–         Активізація творчих здібностей та фантазії.

–         Розв’язання психологічних проблем.

–         Позбавлення комплексів та страхів.

–         Зняття внутрішнього напруження та отримання емоційного задоволення.

–         Розвиток координації рухів, дрібної моторики, орієнтації в просторі.

–         Формування навичок позитивної комунікації.

–         Покращення пам’яті, уваги і просторової уяви.

 1. Очікувані результати інновації:
1. Емоційна зацікавленість дитини у діяльності (зосередженість на завданні; експресивно-мімічні прояви зацікавленості; позитивний емоційний фон; емоційні «сплески»);

2.Цілеспрямованість діяльності, її завершеність (здатність не відволікатися на сторонні подразники і доводити діяльність до кінця).

3. Високий ступінь ініціативності дитини (наявність питань, реплік щодо виконання завдання, власних пропозицій, зауважень, прохань про допомогу, а також діалогу з партнером про зміст діяльності).

 

 

 

 1. Основні публікації де висвітлені результати інновації:
Назва публікації Автор Де видана праця Рік видання Кількість сторінок

 

 

 

 

 1. Висвітлення роботи на науково-методичних конференціях, науково-практичних семінарах, тощо:
Назва заходу Місце проведення Дата проведення
Педагогічна рада

« Інноваційні технології як засіб підвищення якості освітнього процесу»

ДНЗ №7 Листопад 2019
Семінар-практикум «Аукціон педагогічних ідей. Здоров’язберігаючі технології в ДНЗ» ДНЗ №7 Лютий 2020
Онлайн-семінар з батьками «Психологічний аспект роботи з кінетичним піском» ДНЗ №7 Квітень 2020

 

 1. Результати інновації:
Оформлення буклету « Інноваційні технології в ЗДО. Кінетичний пісок в дошкільній освітній діяльності.( 28.05.2020)

 

Вихователь-методист                                                 Л.Г.Спаська

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *