Правила прийому до закладу

Прийом дітей до ДНЗ здійснюється згідно електронної черги в дошкільний навчальний заклад, сформованої на сайті

Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний закладдовідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей із порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації,

Правила прийому дітей до дошкільного закладу

 1. Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється на безконкурсній основі.
 2. Адміністрація закладу освіти знайомить батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
 3. Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.
 4. Для зарахування дитини до закладу освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають такі документи:
 • заява на ім’я директора навчального закладу;
 • медична довідка встановленого зразка — форма № 086-1/0,
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • договір про співпрацю

У заяві батьки або особи, які їх замінюють, мають вказати такі дані:

 • ПІБ, дату народження дитини;
 • ПІБ батьків дитини або осіб, які їх замінюють;
 • адреса місця проживання дитини, її батьків або осіб, які їх замінюють;
 • контактні номери телефонів.

До дошкільного закладу  зараховуються, як правило, діти з 2,5 років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для відвідування ДНЗ та перебування в колективі групи.

У своїй роботі дошкільний навчальни заклад керується Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, листом Міністерства освіти і науки №9-499 від 17.07.2013 «Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, цим порядком та власним Статутом.

-Згідно Закону України «Про дошкільну освіту»,  зарахування дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється по досягненні дитиною 2-х років.

-Групи в дошкільних навчальних закладах комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими)-група раннього віку, молодшого віку, середнього віку,старшого віку

-Наповнюваність груп в дошкільному  закладі  регулюється Законом України «Про дошкільну освіту». В разі відсутності вільних місць за потребою громадян, дитина направляється в дошкільний заклад, де є вільні місця (за згодою батьків).