Освіта дітей з особливими потребами (програми)

В закладі функціонує дві групи компенсуючого типу (для дітей з порушеннями мовлення) Педагоги працюють за програмою ” Організація корекційно-розвивальної роботи в групах для дітей із порушеннями мовлення” (орієнтовне планування та методичні рекомендації)/автори: М.К.Шеремет, Л.Л.Стахова, І.В.Кравцова, А.І.Кравченко -Суми,2016.-186с. Старша логопедична група...