ЗВІТ директора(завідувача) за 2018-2019 н.р.

Звіт
директора (завідувача) ДНЗ № 7
перед колективом та батьками
за 2018-2019 н.р. р.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор(завідуюча), згідно з Статутом.
Дошкільний навчальний заклад розрахований на 320 місць, станом на 02.05.2019 виховується 318 дітей дошкільного віку. Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками. У дошкільному закладі функціонують 13 груп для дітей дошкільного віку та 2 логопедичні групи. Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.
Дошкільний навчальний заклад № 7 працює з 7.30 – до 18.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.
Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
План роботи схвалюється педагогічною радою закладу.
Організація навчально-виховного процесу здійснюється в україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства»; Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»; Положення «Про дошкільний навчальний заклад»; Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Положення «Про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» .
Головною метою дошкільного закладу є забезпечення дошкільної освіти дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекція психофізичного розвитку особливих дітей.
Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня.
Відповідно до штатного розкладу в ДНЗ 76 працівників, з них педагогічних – 38. З них мають вищу освіту 26 педагогів, 8 –середньо-спеціальну(педучилища), 4-навчаються у вищих закладах.
Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме в 2018р.:
1. На виконання Закону України «Про енергозбереження» замінено вихідні двері у групах, входах у ДНЗ. у 2019 планується заміна усіх вікон та вітражів .
2. За бюджетні кошти встановлені бойлери в групах.
3. З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу:
– проведено роботу по осучасненню дизайну території дошкільного закладу.
4. Зроблено косметичний ремонт груп, коридорів:
5. За бюджетні кошти придбано: пилососи, пральна машина, морозильні камери на харчоблок, холодильник, посуд, миюче,інше.
За період роботи ДНЗ у 2018-19 р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.
Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.
Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.
При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоровя дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.
Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.
Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.
Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:
– систематичне і своєчасне проводення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” № 434 від 29.11.2002.
Результати роботи розглядались на педраді, виробничій нараді, раді ДНЗ та на педгодинах.
Щомісячно старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей.
В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування.
З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.
Ведеться прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформується відділ освіти про прийняті рішення.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *