Освітні програми на 2021-2022 р

Переглянути електронний варіант освітніх програм ,затверджених МОН України

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej

Освітній процес здійснюється за освітньою програмою для дітей від  2 до 7 років «Дитина» та методичніх рекомендацій до Освітньої програми.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА для дітей від 2 до 7 років “Дитина” розроблена відповідно до Базового компонента дошкільної освіти і є комплексною варіативною програмою, в якій відображено вимоги до змісту дошкільної освіти.

Зміст освітньої роботи з дітьми структуровано за принципом інваріантності та варіативності, що дає змогу відійти від традиційної системи занять, уможливлює інтеграцію різних видів діяльності та тісно пов’язано з реаліями життя, потребами та інтересами сучасних дітей.

Завдання програми – представити зміст роботи з дітьми різних вікових груп, що відповідає їхнім віковим особливостям та узгоджений з концепцією і програмою НУШ.

Основний акцент зроблено на етично-естетичній складовій освітнього процесу, яка сприяє формуванню основ ціннісних орієнтацій особистості та її духовному розвитку.

Реалізація програмних вимог забезпечить належні умови для зростання здорової, щасливої, самодостатньої, творчої особистості.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» є складовою нового методичного комплекту для закладів дошкільної освіти та батьків дошкільнят.

У виданні розкрито концептуальний підхід до побудови освітньої роботи із сучасними дітьми дошкільного віку, представлено методи і прийоми реалізації завдань кожної освітньої лінії, надано зразки варіативних форм організації взаємодії дітей з іншими учасниками освітнього процесу, представлено нові форми роботи з батьками.

Використовуючи методичні рекомендації, педагоги та батьки дошкільнят зможуть успішно формувати особистість дитини, забезпечивши їй комфортне, інтелектуально та емоційно насичене життя у період дошкільного дитинства.

Методичні рекомендації зорієнтовано на втілення основних положень Базового компонента дошкільної освіти України та завдань Освітньої програми «Дитина».

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1/11-4960 від 23.07.2020 р.)

ЧИТАЙ ПРО  ПРОГРАМУ ” ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ” за посиланням

http://www.soippo.edu.ua/images/.pdf

 В старшій групі ” Ромашка”  освітній процес здійснюється  за  освітньою програмою  «Впевнений старт»,яка  реалізує державну політику в галузі
освіти щодо питань особистісного розвитку дитини, враховує стратегічний курс
розвитку системи освіти України загалом. Концептуальні засади програми узгоджені
з пріоритетами загальнолюдських цінностей, що забезпечує спрямованість програми
на формування загальної культури життєдіяльності дитини старшого дошкільного
віку, максимальне використання можливостей періоду дитинства для досягнення
психологічних якостей дошкільної зрілості та особистісного зростання.
Програма «Впевнений старт» розроблена відповідно до вимог Базового
компонента дошкільної освіти як державного освітнього стандарту. Реалізація
Програми забезпечує оптимальні фізичні та інтелектуальні навантаження з метою
охорони здоров’я та покращення фізичного, психоемоційного стану та соціального
благополуччя дитини.

 

Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «ГРАЙЛИК»
(Автори і укладачі: Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.)

Парціальна програма «Грайлик», схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти міністерства освіти і науки України (лист ПТЗО від 31.03.2014 р. № 14.1/12-Г—501) розширює та доповнює зміст роботи педагогів ДНЗ з питань організації театралізованої діяльності.

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.