МЕТОДИЧНА СТОРІНКА на допомогу педагогам

ПЕДАГОГАМ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину

Лист МОН № 1/9-219 від 23.04.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-219 від 23 квітня 2020 року

Щодо організації роботи
закладів дошкільної освіти
під час карантину

Шановні колеги!

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) всім учасникам освітнього процесу необхідно дотримуватися протиепідеміологічних вимог і рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо особливостей організації освітнього процесу в закладах освіти під час карантину.

Згідно із частиною першою статті 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

У зв’язку із зазначеним та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), наказом МОН від 16.03.2020 за № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19», керівникам закладів дошкільної освіти необхідно було видати накази про встановлення режиму роботи працівників закладу (як педагогічних, так і непедагогічних), встановивши заходи з виконання працівниками освітньо-педагогічної, методичної та іншої роботи, що відповідає професійним обов’язкам працівників, визначити особливості провадження освітнього процесу та збереження систем життєзабезпечення (охоронного режиму).

В межах робочого часу, визначеного графіком, працівники закладу мають виконувати свої професійні обов’язки, організовувати та проводити, за розпорядженням керівника, освітній процес, складати або корегувати плани професійного розвитку та самоосвіти, розробляти конспекти занять відповідно до освітньої програми тощо.

В умовах карантину варто налагодити тісну взаємодію із батьками вихованців. Зокрема, пропонуємо розробити рекомендації та проводити консультації з батьками вихованців щодо організації освітньої діяльності вдома, розпорядку дня, харчування дитини тощо. Зазначену комунікацію можна організувати за допомогою онлайн-конференцій, спілкування у групах в соціальних мережах, мобільних додатках, за допомогою електронної пошти тощо.

Крім того, слід розглянути можливість проведення онлайн-занять з дітьми за допомогою дистанційних технологій в режимі реального часу або надсилати їх запис батькам вихованців чи розміщувати на вебсайті закладу освіти.

При цьому наголошуємо, що Міністерством освіти і науки створено окремий ресурс «Вчимо і навчаємось на карантині: зміни в системі освіти», який містить перелік ресурсів із вправами та завданнями для дітей дошкільного віку, поради батькам дітей, рекомендації для занять та іншу корисну інформацію. Ознайомитись із матеріалами можна за посиланням http://mon-covid19.info/dytiachi-sadky.

Також звертаємо вашу увагу, що діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік (з 1 вересня до 31 травня) та оздоровчий період (1 червня до 31 серпня).

Якщо у зв’язку із епідеміологічною ситуацією в Україні термін дії карантину буде змінено, фактична тривалість навчального року продовжуватись не буде.

Також просимо утриматися від масових заходів, пов’язаних із закінченням навчального року.

Про умови та оплату праці працівників закладів освіти в умовах карантину повідомлялося у спільному листі Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 17.03.2020 за № 1/9-162/02-5/202.

Просимо довести зазначену інформацію до відома органів управління освітою, педагогів, батьків дітей дошкільного віку.

З повагою
Т. в. о. Міністра            Любомира Мандзій

 

ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕНЯ(01.04.2020)

Як тернополянам ефективно організувати дистанційне навчання? – Терен

Дистанційна форма навчання — форма організації навчального
процесу у закладах освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання учасниками освітнього процесу якісної безперервної освіти
Технології дистанційного навчання — комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та наукових установах.
Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання — система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості.
Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання
технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів
(електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі мережі Інтернет.
Веб-середовище дистанційного навчання — системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням.
Веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі
дистанційні курси — систематизоване зібрання інформації та засобів
навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів.
Система управління дистанційним навчанням — програмне
забезпечення, що призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу.
Система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм)
— програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та
передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу
суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів.
Суб’єкти дистанційного навчання — особи, які навчаються (учень,
вихованець, студент, слухач), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо).
Синхронний режим — взаємодія між суб’єктами дистанційного
навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищідистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо).
Асинхронний режим — взаємодія між суб’єктами дистанційного
навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі,застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо.

Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання значною мірою використовують веб-ресурси навчальних дисциплін, які можуть містити:

– методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей організації освітньої роботи  тощо;
– документи планування навчального процесу (навчальні програми,
навчально-тематичні плани, розклади занять);
– відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;
– мультимедійні лекційні матеріали;
– термінологічні словники;
– практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
– віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх
виконання;
– віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх
використання;

– ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
– електронні бібліотеки чи посилання на них;
– бібліографії;
– дистанційні завдання , що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;
– інші ресурси навчального призначення.
Отже, центральним компонентом навчальної дисципліни у дистанційному
навчанні є дистанційні завдання . Кожне завдання  повиннно мати:
– якісне інформаційне наповнення, обсяг достатній ;
– структуру навчально-методичних матеріалів відповідність програмовим вимогам;
– логічно висвітлення програмових завдань;
– критерії, засоби і системи моніторингу виконання завдань вихованціями(зворотній звязок з батьками фотозвіти,
– налагоджену систему взаємодії батьків і педагогів

                                                             ЗРАЗОК

індивідуального  плану

дистанційної роботи вихователя(ПІП) ЗДО №7 « Золотий ключик»

 на час карантину

№п/п                                Заходи  Дата та час виконання
1 Підготовка та розміщення завдань на закріплення вивченого матеріалу та подання нових тем в групі (назва групи) в Viber

 

(Вказуєте дату та час роботи)
2 Дистанційні консультації з батьками та надання учбового матеріалу для роботи з дітьми вдома за програмою  (Завдання через вайбер )
3 Зворотній  зв ‘язок з батьками

Робота з моніторингу виконання завдань з дітьми дистанційно(вибірково).

Матеріали оформлюються в папці.

4 Підготовка матеріалу для подальшого розміщення на наступний день (Конспекти,

демонстраційний матеріал,поробки)

5 Виготовлення дидактичних ігор та роздаткового матеріалу.
6 Продовження спілкування з батьками про труднощі які виникали під час виконання завдань та успіхи діток .Презентації,

демонстрація робіт в групі (Viber)

7 САМООСВІТА

Підвищення кваліфікації на порталі «Всеосвіта» чи інших порталах(на яких зареєструвалися)

вебінар на тему (вказати тему)

8 Методична робота  на сайті, у Фейсбуці (за планом вихователя-методиста)

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *